28,741 Reputation

10 yesterday
10 2 days ago
10 Nov 23
10 Nov 18
10 Nov 14
0 Nov 13
10 Nov 12
10 Nov 11
10 Nov 7
10 Oct 27
10 Oct 26
10 Oct 23
10 Oct 21
35 Oct 20
10 Oct 8
10 Oct 7
10 Oct 3
10 Oct 2
40 Oct 1
15 Sep 30
30 Sep 28
20 Sep 7
10 Sep 2
10 Aug 26
10 Aug 20
10 Jul 27
20 Jul 23
30 Jul 15
10 Jul 8
10 Jul 4